Sorting by

×

Biliş, Akıl ve Zihinle İlgili Tezler

BAHAR KEÇELİ KAYSILIOtizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişen çocuklarda sözdiziminin ve sözcük dağarcığının zihin kuramı ile ilişkisinin incelenmesi The relationship between syntax, vocabulary and theory of mind in children with autism spectrum disorders and in typically developing children
DENİZ TEKİNDüşünce baloncukları tekniğinin kullanıldığı ?yanlış inanç öğretim paketi? nin asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm tanısı almış çocukların ?yanlış inanç? düzeylerine etkisi
EBRU UYLAŞOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar için geliştirilen zihin okuma becerileri öğretimi programının etkililiğinin incelenmesi The examination of the impact of the education program developed for improving mind reading skills in children with autism spectrum disorder
HATİCE KÜBRA SÖZELAnadolu-Sak Zeka Ölçeği’nin (ASİS) özel eğitim grupları arasındaki ayırtedicilik geçerlik çalışması A study on the distinctiveness validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASİSİ) among groups of special education
HÜLYA AKKAYA YILMAZYüksek işlevli otizmli bireylerin düşünce içeriğini incelemek Studying the content of thinking of individuals with high functioning autism
KISMET TAŞDÖVENOtizm spektrum tanılı çocuğa sahip annelerin zihin teori bozukluklarının araştırılması Investigation of mental theory disorders with autism spectrum diagnosed children
MERVE ALTINTAŞÇocuklar İçin Zihin Kuramı Test Bataryası’nın 4-5 yaş Türk çocuklarına uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Theory of Mind Task Battery to adaptation validity and reliability for 4-5 years old Turkish children
MÜGE DURALIOĞLUYaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocuklarda ‘çocuğun dikkatini değerlendirme ölçeğinin’ uygulaması: İstanbul Avrupa Yakası örneği Children with pervasive developmental disorder ‘the child’s attention rating scale’ application: Example of Istanbul Europen Side
MAHMOUD ALMBAİDHEENOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerinde zihin kuramı bozuklukları ve semptom şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması Investigation of relationship between theory of mind deficits in parents of children with autism spectrum disorder and the severity of the disorder
MINA SHOKROLLAHI ARDEKANIAssessing autism cognitive map through local-oriented and global-oriented architecture Otizmin bilişsel haritasının detaylı ve kompleks mimari yaklaşımla değerlendirilmesi
OKTAY TAYMAZ SARIZihin Kuramı Hikâyeleri Testi’nin Türk çocuklarına uyarlanması ve okul öncesi dönemdeki normal gelişim gösteren, zihin engelli ve otizmli çocukların zihin kuramı gelişimlerinin karşılaştırılması Theory of Mind Stories Test adaptation of Turkish children and comparison of theory of mind development of normal development preschool children , mentally retarded and children with autism
ÖYKÜ MANÇE ÇALIŞIRGeniş otizm fenotipi gösteren erişkinlerde sosyal biliş: Bir göz hareketleri izleme çalışması Social cognition in adults with broad autism phenotype: An eye tracking study
SÜMEYRA ÇELİKOtizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ve normal çocukların ana-babalarında zihin kuramı ve yürütücü işlevlerin karşılaştırılması The comparison of the autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and theoey of mind and executive functions in parents of ADHD, ASD and control children
SELİN ATASOYYüksek fonksiyonlu otistik çocuklarda çeşitli bilişsel özellikler arasındaki ilişkilerin incelenmesi The examination of the relationship between the cognitive functions among high functioning autistic children
TÜBA KÜÇÜK DOĞAROĞLUSemantik bilgi ve sözel çalışma belleği ilişkisinin gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda incelenmesi Investigation of relationship between semantic knowledge and verbal working memory in children with developmental disability

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir