Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Dil ve KonuşmaTez

Otizmde Dil – Konuşma ve İletişim İle İlgili Tezler

AYFER YILDIRIM ERİŞKİNNormal gelişim gösteren, down sendromlu ve otizmi olan çocukların temel kavramları ile ortalama sözce uzunlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of relationship between basic concept and mean length of utterances in children with normal development, down syndrome and autism
BEYHAN NAZLIOtistik bir çocuğun yabancı dil öğrenimine ilişkin örnek olay incelemesi A Case study of an autistic child’s foreign language learning
BAHAR KEÇELİ KAYSILIOtizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişen çocuklarda sözdiziminin ve sözcük dağarcığının zihin kuramı ile ilişkisinin incelenmesi The relationship between syntax, vocabulary and theory of mind in children with autism spectrum disorders and in typically developing children
BAHAR KEÇELİ KAYSILIOtistik çocukların dil özelliklerinin kullanım açısından incelenmesi A study on the analysis of language characteristics of children with autism in terms of pragmatics
CEM KALAYCIOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sözel olmayan uyarana tepki (tact) öğretiminin sözel uyarana tepkinin (intraverbal) ortaya çıkması üzerindeki etkisi The effect of tact training on emergent intraverbal responses for the children with autism spectrum disorders
CEYHUN SERVİOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların biçim-sözdizimsel dil özelliklerinin incelenmesi Investigation of morphosyntactic language properties of children with autism spectrum disorder
ÇETİN TOPUZOtizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sözel iletişim becerilerini arttırmada işitsel replik ve replik silikleştirme uygulamasının etkililiği The effectiveness of audio scripts and script fading procedure to increase vocal communication of children with autism spectrum disorders
DENİZ ERBİLGİNOtistik çocuklarda dil ve iletişim becerileri (3-6 yaş arası) Language and communication skills in autistic children (Between 3-6 years old)
ELİF ARICAOtistik çocukların dil kullanımlarındaki farklılaşmalar Differences in language use of autistic children
EBRU YILMAZOtistik çocuklarda müzik atölyesi çerçevesinde ortaya çıkan sözel olmaya iletişim işaretlerinin incelenmesi Emergence of non verbal communicative signes of autistic children in a musical frame
ERKAN KURNAZOtizmli bireylere karşılıklı konuşma sırasında kullanılan ortak dikkat davranışlarının öğretiminde ipucunun giderek artırılmasıyla öğretimin etkililiği The effectiveness of teaching to joint attention behaviors used during dual conversation by least-to-most promting to individuals with autism spectrum disorder
GÖKHAN TÖRETOtizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi Gestures in prelinguistic children with autism, down syndrome and typically developing children
GÖZDE AKOĞLUGelişimsel dil bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda sözdizimini anlama becerileri ile sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi Investigation of relationship between verbal working memory and syntax comprehension skills on children with developmental language disorders and typically developing children
FATİH KIVANÇ ERDOĞANAkran etkileşiminin otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin dil ve oyun gelişimine etkisinin incelenmesi Investigating the effects of peer interaction on play and language skills of an individual with autism spectrum disorder
HÜSEYİN MERT BARUTOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda alıcı ve ifade edici kelime bilgisinin ve artikülasyon becerilerinin değerlendirilmesi Investigation of receptive language, expressive language and articulation skills test in children with autoism spectrum disorders
HÜSNÜ KAMİL KARADENİZOtizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı dil becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi Analysis of receptive language skills of children with autism and normal development from the point of different variables
İLİM AKSU3;00 – 5;11 yaş diliminde bulunan otizm spekturum bozukluğu tanılı çocukların sözcük dağarcığı gelişimlerinin bir yıl süre ile izlenmesi Monitoring the changes in the vocabulary development of the children with autism spectrum disorder between 3;00 – 5; 11 years of age during A year time
İBRAHİM ŞENOtizm spektrum bozukluğu olan bireylere talep etme becerisinin öğretiminde akıllı uygulamaların etkililiği The effectiveness of smart applications in teaching the skill of requesting with autism spectrum disorder
MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda söz – öncesi sosyal iletişim becerilerinin dilin bileşenleri ile ilişkisinin incelenmesi Examining the relationship between prelinguistic social communication skills and the components of language in children with autism spectrum disorders
MUSTAFA ÇAĞATAY YÖNDEMNormal ve otizmi olan çocuklarda temel dil ve öğrenme becerilerinin değerlendirilmesi Assessing the basic language and learning skills of children with normal development and autism
MUSTAFA GÜNDOĞDUOtizmli bireylere sözcüklerin işitsel eşlemesi becerisinin kazandırılmasının sözel taklit becerisinde söylenen sözcüklerin anlaşılırlığına etkisi The effect of theaching auditory-matching of words on the emission of clear echoic responses on children have autism
NAZMİYE EVRA GÜNHANVerbal and nominal functional categories of a Turkish speaking autistic child Türkçe konuşan bir otistik çocuğun eylemsi ve adsal işlevsel normları
ÖZLEM TOPRAKGeliştirilmiş bütünleştirici modelin otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların ifade ettikleri kelime ve hece sayısının arttırılmasındaki etkililiği The effcency of enhanced mleu teachng to ncreasng the number of expressed n words and syllables of chldren dagnosed wth autism spectrum desorders
ÖZGE ELİÇİNOtizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği Effectiviness of teaching via script and script fading method in making children with autism acquire discrimination skill of emotions
SEVDA KARACA ALOtizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Children with autism and normal development of the buyer and comparative analysis of the expressive language skills
SELDA KÜÇÜKPrimer konuşma ve dil gecikmesi ile anne bebek bağlanması arasındaki ilişki Relationship between mother and infant attachment and primary speech and language delay.
TOLGA YILDIRIMSınıf içi temel tepki öğretiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ifade edici dil becerileri üzerindeki etkisi The effect of classroom pivotal response teaching on expressive language skills of children with autism spectrum disorder
ZEYNEP ÇİFTÇİOtistik çocuklarda kullanım bilimsel bileşenin dildeki görünümünün gözlenmesi Observation of autistic children’s pragmatic component’s reflection on language

Kaynak : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir