Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Tez

Otizmde Uzmanlar, Eğitimciler ve Terapistler İle İlgili Tezler

ALİ KAYMAKÖzel eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması yapan öğretmen adaylarına iş başında eğitim yoluyla ayrık denemelerle öğretimi uygulama becerisi kazandırma Teaching practice in special education institutions candidates job training through the teachers teaching with discrete trial applications gaining skills
AHMET AKTÜRKBakım rehabilitasyon merkezlerinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan bakım elemanlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri The problems and the solution proposals for the personnel caring for the people with autism spectrum disorder at the nursing and rehabilitation centers
ASUMAN ZEYNEP ULUS4-15 yaş arası otizm spectrum bozukluğu olan çocukların öğretmen algılarının resim analizi aracılığı ile incelenmesi An investigation of image analysis about teacher perceptions of children with autism spectrum disorder aged between 4 to 15 years
AYŞE TUNÇ PAFTALIUzaktan koçluk uygulamasının otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerle çalışan okul öncesi öğretmenlerinin öğretim becerileri ve öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkililiği Effectiveness of e-coaching on teaching behaviors of preschool teachers working with students with autism spectrum disorder and learning level of students
CHOUSEIN BOTOURBeden eğitimi öğretmenlerinin otizmli kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine yönelik his, tutum ve görüşlerinin incelenmesi Examination of physical education teachers’ views on the scale of feelings, attitude and opinions for the nclusion/ntegration student of autism
CANSU ÜLKÜ TURALMalatya da birinci basamakta çalışan hekimlerin otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi Assessment of family medicine physicians’ knowledge, approach and behavior regarding the autism spectrum disorder in Malatya, Turkey
DERYA KARAASLANOtizmli çocukların tıbbi tanılama süreçlerine ilişkin ailelerin ve tanılamada görev alan uzman doktorların görüşlerinin incelenmesi Investigation of opinions of the families in the process of diagnosis and opinions of the medical doctors who involved in the diagnosis of the children with autism
DUYGU ÖZDEMİROtizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin özel eğitim öğretmenlerinin alan yeterlilikleri bağlamında bilimsel dayanaklı uygulamalar hakkındaki görüşleri The opinions of students with authism spectrum disorders about scientific based practices in the context of field qualifications of special education teachers
EMİNE YİĞİTOĞLUOtizm spektrum bozukluğu tanısı koyan doktorların tıbbi tanılama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi Investigating physicians’ perspectives on diagnosis of autism spectrum disorders
ESRA DOĞANOtizmli öğrencilere görsel sanatlar dersi veren öğretmenlerin istihdamı ve mesleki yeterlilikleri Employment and professional competencies of teachers teaching visual arts to the students with authisim
ELİF BAKIRHemşirelerin ve ebelerin otizm ve erken tanısına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi An analysis of the level of knowledge among nurses and midwives about autism and its early diagnosis
EMİNE NURAY YUMAKİlköğretimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin özel eğitime gereksinimi olan otistik çocuklara bakış açısının incelenmesi Investigate the opinions of teachers and administrators working at primary schools which include students in need of special education, suffered from developmental disorders, and called autistic
FULDEN TUNÇEğitimci ve ebeveynlerin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik uygun eğitim ortamları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi An assesment of appropriate educational setting for children with asd from the aspect of parent and trainers
GÜLCE ÇİTİLPediatri uzmanlık öğrencilerinin ve pediatri uzmanlarının otizm spektrum bozukluğu konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi Evaluation of knowledge and attitudes of pediatric residency students’ and pediatric specialists’ on autism spectrum disorder
EMİNE YİĞİTOĞLUOtizm spektrum bozukluğu tanısı koyan doktorların tıbbi tanılama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi Investigating physicians’ perspectives on diagnosis of autism spectrum disorders
HANDE CİHANOtizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerin stereotip davranışlarına ilişkin öğretmen deneyimleri Experiences of teachers on stereotype behaviors of their students with autism spectrum disorder
ÖZGE BACAKSIZTeachers’ perceptions of information and communication technology (ICT) implementations on communication development of students with autism spectrum conditions Spektrum bozukluğu olan öğrencilerin iletişim gelişimleri için bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulamaları hakkındaki öğretmen algıları
SEVİM KARAHANOkul öncesindeki özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerine ilişkin anne, baba ve öğretmen görüşleri: Karma yöntem çalışması Mother,father and teachers ‘views on social skills of pre-school children with special needs: a mixed method study
SENEM İBİLEMEYetersizliği olan öğrencilerin ilkokula başlama sürecinde okula uyumuna yönelik ailelerinin ve öğretmenlerinin görüşleri The opinions of parents and teachers of students with disabilities in terms of school adaptation in the process of starting primary school
SÜLEYMAN IŞIKOkul öncesi öğretmenlerinin tam zamanlı kaynaştırma kararı olan otizmli öğrencilerin eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi The investigation of views of pre-school teachers towards full time integration education related to autism students
ZEYNEP ÖKTEMDesign guidelines for special education schools for children with autism design and appraisal of Private İlgi Special Education School Otizmli çocuklar için özel eğitim okulları tasarım ilkeleri Özel İlgi Özel Eğitim Okulu?nun tasarım ve değerlendirmesi

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir