Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Otizme Bakışlar

Göz teması, erken otizm tanısının anahtarı olabilir.

8 Kasım 2013’te yayınlandı

Warren Jones ve Ami Klin’in çalışması, otistik spektrum bozukluğu (OSB) üzerine önemli bir katkı sağlamış gibi görünmektedir. Bu çalışma, erken bebeklik döneminde OSB belirtilerine dair yeni bulgular sunarak, bu spektrum bozukluğunun tanısına ve tedavisine yönelik potansiyel bir dönüm noktası olabilir.

Jones ve Klin’in bulgularına göre, OSB’li çocukların gözlerine ne kadar süre baktıkları, özellikle ikinci aydan altıncı aya kadar olan dönemde, belirleyici olabilir. Araştırmacılar, OSB tanısı konulan bebeklerin, başkalarının gözlerine odaklanma sürelerinin tipik olarak gelişen bebeklerden farklı olduğunu tespit etti. OSB’li çocuklar, ikinci aydan yirmi dördüncü aya kadar olan dönemde diğer çocuklara göre daha az göz teması kurma eğilimindeydiler.

Çalışmanın dikkat çekici bir yanı, bu belirtilerin yaşamın ilk aylarında gözlemlenmesidir. Bu, OSB tanısının erken yaşlarda konulmasına olanak tanıyan önemli bir pencere sunabilir. Bu erken teşhis, erken müdahale anlamına gelerek çocukların daha iyi bir sosyal gelişim süreci geçirmelerine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, OSB tanısı konulan bireylerin genetik temellere sahip olabileceğini düşünerek, OSB tanısı alan bebeklerin, akrabası olmayan bebeklere göre farklılaşan iki grup üzerinde çalıştı. Bu çalışma, genetik faktörlerin OSB’nin gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği hipotezini desteklemektedir.

Özellikle, çalışma, OSB’li bireylerin sosyal becerilerindeki bozuklukların, özellikle başkalarının gözlerine ilginin azalmasıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Bu, göz temasının sosyal gelişimde önemli bir role sahip olduğunu düşündürmektedir. Ancak, bu durumun sadece zorunlu bir beceri olmadığını, çünkü doğuştan kör çocukların sosyal anormallikler göstermediği belirtiliyor.

Sonuç olarak, bu araştırma OSB’li bireylerde erken teşhisin ve müdahalenin önemini vurgulayarak, bu spektrum bozukluğuyla ilgili yeni bir anlayış sağlıyor. Yapılan bu tür çalışmalar, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili bilgi ve stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir