Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Genel

Otizmin Anlık Görüntüsü Büyük Resmi Nasıl İhmal Ediyor?

Bu Otizm Kabul Ayı, otizmin daha kapsamlı teşhisini savunuyor.

25 Nisan 2022’de yayınlandı |  Devon Frye tarafından değerlendirildi

Önceden Otizm Farkındalık Ayı olarak bilinen etkinlik, savunucular tarafından Nisan ayında Otizm Kabul Ayı olarak adlandırılmıştır. Bu kelime değişikliği, otizmli bireyler için daha bilinçli bir dünyanın yanı sıra daha kapsayıcı bir dünyaya olan ihtiyacı vurgular.

Eğitim önemli bir ilk adım olsa da, otizmli bireylerin karşılaştığı engellerle başa çıkmak için istihdam, eğitim, konut, sağlık hizmetleri ve diğer alanlarda somut eylemlere geçilmelidir. Bu değişiklikler otistik kimliğe sahip olanlar için olumlu olsa da, otizmli bireyler arasında tanı almayan ve muhtemelen kimliklerinin farkında olmayan kişileri de düşünmek önemlidir.

Otizm Kimleri Etkiler? Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) anlaşılması her geçen yıl artsa da, hala birçok cinsiyet, ırk ve etnik azınlığın yanlış teşhis edildiği veya tamamen gözden kaçırıldığı durumlar yaşanmaktadır. OSB tanı kriterleri genellikle beyaz erkek çocukların sunumunu merkeze almış durumdadır.

Gelişmelere rağmen, beyaz insanlar genellikle siyahilere göre OSB tanısı alma ve kaynaklara ulaşma konusunda daha avantajlıdır. Erkek çocukların OSB tanısı alma olasılığı kızlara göre dört kat daha fazladır. Ancak yapılan bir meta-analize göre, OSB’li erkek çocukların kızlara oranı 3’e 1’dir ve OSB’li kızlar sıklıkla göz ardı edilmektedir.

Beyaz erkek çocuk merkezli OSB modeli, teşhis sürecinde klinik önyargıları artırabilir. Araştırmacılar, otizmle ilgili teşhis uygulamalarının genellikle kalıplaşmış beyaz erkek sunumuna odaklandığını ve bu nedenle farklı sunumlar sergileyen otizmli bireyleri dışladığını vurgulamaktadır. Özellikle kültürel farkındalığa sahip klinisyenler olsa bile, otizmli birçok kişi hala doğru teşhis konulmadan önce muayeneleri terk ediyor.

Otizmin Çeşitli Sunumları Otizm spektrumunda her birey dünyayı farklı bir şekilde deneyimler, bu da otistik davranışların geniş bir yelpazede görülebileceği anlamına gelir. Otistik davranışlar, içselleştirilmiş veya dışsallaştırılmış olabilir. Örneğin, kızlar davranışlarını içselleştirme eğilimindeyken, erkekler davranışlarını dışsallaştırma eğilimindedir. Bu farklı sunumlar, otizmi tanıma ve anlama çabalarını zorlaştırabilir.

Kamufle etme, otistik özellikleri gizleme ve allistik özellikleri aktif olarak sergileme, otistik bireylerin yaşamında yaygın olan stratejilerdir. Ancak kamufle etmek, sürekli olarak davranışları izlemek ve bastırmak, otistik tükenmişliğe yol açabilir. Bu durumda otistik bireyler, zorbalık ve reddedilme riski altında olabilirler. Otistik tükenmişlik, bireylerin ruh sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebilir ve depresyon, uykusuzluk gibi sorunlara neden olabilir.

Ruh Sağlığı Riski ve Yanlış Teşhis Otizmli bireylerin ruh sağlığı, toplumun onları kabul etme düzeyine bağlıdır. Otistik bireyler, kendilerini toplumun kabul ettiği, anlayış gösterdiği bir ortamda daha sağlıklı bir ruh haline sahip olabilirler. Ancak yanlış teşhis, otizmi anlamadan, otistik tükenmişliği yanlış bir şekilde ele alabilir ve bireyin ruh sağlığını daha da kötüleştirebilir.

Otizm Kabul Ayı ve Toplumda Değişim Otizm Kabul Ayı, otizmi olan bireylerin toplumda kabul görmesine ve anlaşılmasına odaklanan bir farkındalık ayıdır. Bu ay, otizmi olan bireylerin kendi kimliklerine saygı görmelerini ve toplumun onları anlamasını teşvik eder. Ancak bu sadece bir ay boyunca değil, her zaman devam etmesi gereken bir çaba gerektirir.

Otizmli bireyler arasında tanı almayan ve kimliklerinin farkında olmayan kişilere yönelik farkındalık ve eğitim çabalarına odaklanmak önemlidir. Otistik bireylerin yaşamlarını iyileştirmek, toplumu kapsayıcı hale getirmek için çeşitlilik ve önyargı eğitimine daha fazla vurgu yapılmalıdır.

Sonuç olarak, otizmin çeşitli sunumları ve farklı bireyler arasındaki deneyim farklılıkları göz önüne alınmalıdır. Otistik bireylerin ruh sağlığı, toplumun anlayış seviyesine, kapsayıcılığına ve destek düzeyine bağlı olarak önemli ölçüde etkilenebilir. Otizm Kabul Ayı, otizmi anlamak, farkındalığı artırmak ve toplumu daha kapsayıcı hale getirmek için bir fırsattır.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/disability-is-diversity/202204/how-snapshot-autism-neglects-the-bigger-picture

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir