Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Genel

Otizmin Anlık Görüntüsü Büyük Resmi Nasıl İhmal Ediyor?

Bu Otizm Kabul Ayı, otizmin daha kapsamlı teşhisini savunuyor.

25 Nisan 2022’de yayınlandı |  Devon Frye tarafından değerlendirildi

  1. Otizm spektrum bozukluğu tanı prosedürleri, genellikle beyaz erkek çocuklar üzerinde odaklanarak, kızlar ve azınlıkların deneyimlerini göz ardı edebilir. Bu durum, bu gruplara yetersiz veya hatalı tanılar konulmasına neden olabilir.
  2. Otizmin kapsayıcı tanısı, otizmli bireylere kendilerini daha iyi anlama ve topluluk içinde daha fazla fırsat elde etme imkanı tanır. Bu, otistik kimliğin olumlu bir şekilde kabul edilmesini destekler.
  3. Otizm tanısı konmamış kişiler, toplumun genelinde otizm konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle zorbalıklarını veya reddedilmelerini engellilikleri değil, kişisel bir hata olarak içselleştirebilirler.
  4. Otizm tanı kriterleri, beyaz erkek çocukların sunumunu öne çıkararak, ırksal ve cinsiyet eşitsizliklerine sebep olabilir. Bu da otizmli bireylerin farklı kimliklerini ve özelliklerini göz ardı edebilir.
  5. Otizmli bireylerin davranış çeşitliliği, standart teşhis modellerinin kapsayıcılığını sınırlayabilir. Bu durum, farklı kültürlerde ve gruplarda otizmin farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini göz önüne almayabilir.
  6. Otizmli kişilere erken dönemde pozitif bir otistik kimliği öğretmek, öz saygılarını artırabilir ve otistik tükenmişlik riskini azaltabilir. Bu, otistik bireylerin kendilerini kabul etmelerine yardımcı olabilir.
  7. Otizm tanısı konmamış kişilerde yanlış teşhis, ruh sağlığını riske atabilir ve depresyon tedavisi yanlış sonuçlar doğurabilir. Otizmli bireylerin özel ihtiyaçları, genel depresyon tedavisi protokollerine uymayabilir.
  8. Otizm Kabul Ayı, toplumun otistik bireylere daha iyi anlayış ve destek sağlaması için farkındalığı artırmayı amaçlar. Bu, otizmli bireylerin toplum içinde daha iyi entegre olmalarına yardımcı olabilir.
  9. Otizm tanısı konmamış kişilere yönelik ayrımcılık ve önyargı, ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebilir ve otistik tükenmişlik riskini artırabilir. Toplumun otizm konusundaki yanlış bilgileri, bu kişilerin dışlanmasına neden olabilir.
  10. Otistik gurur ve topluluk desteği, otizmli bireylerin sosyal hayatlarını iyileştirerek ruh sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Bu destek, otizmli bireylerin kendilerini kabul etmelerini sağlayarak olumlu bir kimlik geliştirmelerine katkıda bulunabilir.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/disability-is-diversity/202204/how-snapshot-autism-neglects-the-bigger-picture

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir