Sorting by

×

400’den fazla psikoterapi yöntemi olduğunu biliyoruz. YouTube ‘da yer alan psikolojideki kuramları anlatan bazı önemli türkçe videoları alanından uzman kişilerden aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kuramlar :

 1. Psikanalitik Psikoterapi
 2. Bilişsel Davranışcı Psikoterapi
 3. Sanat Psikoterapileri
 4. EMDR PsikoTerapileri
 5. Varoluşcu Psikoterapi
 6. Gestalt Psikoterapisi
 7. Lacanyen Terapi
 8. Şema Terapi
 9. Narrative Terapi
 10. Bütüncül Psikoterapi
 11. Duygu Odaklı Psikoterapi
 12. Mindfulness
 13. Nöroloji ve Psikoterapi
 14. Diğer

1. PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLER

Düşüncenin İzinde XXXVI: S. Freud 

Prof. Dr. M. Cengiz GÜLEÇ

Felsefe Seminerleri Dizisi – Saffet Murat Tura – “Bellek ve Psikanaliz”

Sigmund Freud ve psikanaliz hakkında merak ettiklerimiz

Prof. Dr. Cengiz Güleç’le söyleşi

Tahir Özakkaş Psikanalitik Psikoterapiler

Çocukluk Ve Psikanaliz

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu

Psikanaliz Söyleşileri – Geleneksel Aile ve Psikanaliz

Erdoğan Özmen – Ümit Karabulut

Psikanalizin “Öteki” Yüzü: Heinz Kohut”

Uz. Dr. Dilek YEŞİLBAŞ

Kişilik Gelişim Teorileri: Freud, Erikson, Kohlberg, Vygotsky

Bilinç Problemi Açısından Felsefe ve Psikiyatri İlişkisi-I

Nesne İlişkileri

17. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – 9. Ay Nesne İlişkileri 2 –

Bilinç ve Benlik-I: Bilinç Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Klinik Psk. Pelin Aksu-“Ego Durumları Teori ve Terapi”

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ” Bireyselleşme Sürecimizin Hikayesi”

Her Şeyin Psikolojisi S1E7 | Psikanaliz

https://www.youtube.com/watch?v=ri1RqXm4kUU

Psk. Dan. Hasan AVCI “Kohutyen Terapi: İçimizdeki Çocuğu Aynalamak”

2. BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TERAPİ:

Prof. Dr. Hakan Türkçapar

3. SANAT PSİKOTERAPİSİ

Dışavurumcu Sanat Terapisti Ne İş Yapar? -Bihter Yasemin Adalı

Yrd. Doç. Dr. Nevin ERACAR- “Psikoterapi Sürecinde Sanatın Etki Mekanizması”

4. EMDR TERAPİSİ :

Asena Yurtsever

5. VAROLUŞCU PSİKOTERAPİ :

Tahir Özakkaş: Varoluşçu Felsefe ve Özneler Arası Psikoterapi

Dr. Özlem Hastan Avcı

6. GESTALT TERAPİ :

Prof. Dr. Nilüfer Voltan ACAR

7. LACANYEN KURAM

Dr. Kamil Tuzgöl – Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi

Lacancı Klinik

Jacques Lacan – Zeynep Direk İle Felsefe Vakti

Dr Kamil Tuzgol Lacanyen Psikanalitik Kuram Egitimi

Toplum ve Siyaset: Nami Başer ile Lacan psikanalizi

8. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Ağaç Yaşken Eğrilir, Vakalarla Çocuğa Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımı”

Bütüncül Psikoterapi Nedir?”- Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

9. GESTALT TERAPİ

Gestalt Bakış Açısından Yakın Duygusal İlişkiler” – Hanna Nita Scherler

10. DUYGU ODAKLI TERAPİ

Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST “Duygu Odaklı Terapi”

Uz. Dr. Tahir Özakkaş “Duygu Odaklı Çift Terapisi”

Dr. Necla KOÇAK “Duygu Odaklı Bireysel Terapi”

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“5.Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi Püf Noktalar ve Özet Anlatım”

11. ÖYKÜSEL TERAPİ

Mehmet Dinç – Narrative Terapi | 3- Psikoterapi Yaklaşımlarının İçinde Narrative Terapi

Öyküsel (Narrative) Terapi” – Dr. David Denborough

12. ŞEMA TERAPİ

Şema Terapi Modeli” – Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak

Şema Terapi Eğitimleri – Narsisistik Kişilik Bozukluğu – Örnek Görüşme

Uz.Psk.Reyhan Nuray Duman-Şema Terapi

13. MİNDFULNESS

“Şimdi ve Burada: Tüm Yönleriyle Mindfulness”- Doç. Dr. Zümra Atalay

Neden Mindfulness Terapisi? – Prof. Dr. Kültegin Ögel

14. Nöroloji ve Psikoterapi

Tahir ÖZAKKAŞ: Öznellik ve Nörobiyoloji Açısından Psikanalitik Kuramcılarının Zihin Yapıları

Prof. Dr. Sinan Canan ve Uz. Psk. Hilal Bebek “Nöronlarla Konuşmak: Psikoterapi ve Beyin”

15. Kısa Dinamik Psikoterapiler

Uz. Dr. Tahir Özakkaş-“Kısa Dinamik Psikoterapi”

Diğer

Dr. Özge KAPISIZ “Aktarım Odaklı Terapi”

“Günümüzde Psikoterapi: İmkanlar-Tuzaklar” – Prof. Dr. Kemal SAYAR

Murat Paker ile Psikanaliz Psikoloji Dizisi | Sarı Daktilo

https://www.youtube.com/watch?v=5mnTlLNfuyM

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ “Neden Terapiye Gideriz?”

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ “Biliş, Duygu ve Davranışımızı Nasıl Bütünleştirebiliriz?”

Uz. Dr. Alper HASANOĞLU-“Klinik Felsefe/Felsefi Psikoterapi”

“Psikoterapi Nasıl Bilimsel Olabilir?” – Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR

Bilinç ve Akıl Nasıl Ortaya Çıkıyor?: Psikoloji ve Psikanalizin Derinlerindeki Temelleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir