Sorting by

×

Saadet Partisinin iki ayrı metinde engellilere yönelik ifadelere rastladık.

Sosyal Kategorilere Yönelik Politikalar

Engelli

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata fizikî, çevresel, sosyal, ekonomik, siyasî ve kanunî engellerle karşılaşmadan tam katılabilmeleri adalet ilkeleri açısından tartışmasız bir haktır.

• İstihdam, eğitim, spor, turizm, sağlık, kültür gibi alanların önündeki bütün engeller ortadan kaldırılacak, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik, soysal dayanışmanın temel dayanağı olacaktır.

• Engelli dostu aktif istihdam politikaları kapsamında işgücü niteliği taşıyan engellilere en uygun meslekî eğitim programları sunulacak, emek piyasasında ve kamu sektöründe pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince iş imkânları sağlanacaktır. Ağır derece engelli işgücü için korumalı işyerleri oluşturulacaktır.

• Bakıma muhtaç engelli çocuk veya yetişkine sahip olan aile fertlerine sosyo-ekonomik destek ve profesyonel bakım hizmetleri sağlanacaktır.

• Engelli çocukların eğitimi, fırsat eşitliği ilkesi kapsamında engellilik tür ve derecelerine göre ya kaynaştırma, ya da özel eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

Kaynak : https://saadet.org.tr/tr/program-detay/5ed6d877f3778/engelli

Ayrıca Temel Eğitim Bölümünde 

”Engelli öğrencilerin okul ortamında eğitim almaları için bütün engeller ortadan kaldırılacaktır.”

Kaynak : https://saadet.org.tr/tr/program-detay/5ed60f0cbebd9/egitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir