Sorting by

×
28 Mayıs 2024

Dil ve Konuşma

Bilimsel MakalelerGenelÖzel Eğitim

Dil Gelişimi Yaşlara Göre Nasıl Olmalıdır?

Dil gelişimi doğumla birlikte başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Dil, tüm kurallarıyla birlikte deneyimler sırasında doğal olarak öğrenilir ve yaşamın ilk3-4 yılı içerisinde bebekler, yetişkin diline doğru bir geçiş yapmaktadırlar. Çocuklardili, modelleri dinleyerek, taklit ederek, geri iletime algılayarak, deneyimleri vedüşüncelerini paylaşarak öğrenirler. Genelde modeller yakın çevreden, ilk başta anneve baba, ona eşlik eden yakın aile bireyleri, bakıcılar, sosyal çevre, okul ortamında karşılaştıkları diğer bireylerdir. Bir çocuğun konuşmaya başlama yaşı oldukça geniş bir aralık da çok değişkenlik gösteren özelliklerle gerçekleşir. Her farklı yaş döneminde yeni dil becerileri kazanılırken; eski beceriler de bununla birlikte paralelolarak gelişme gösterir.

Read More