Sorting by

×

Etiket: Veysel AKSOY

Özel Eğitim

Bu kitap çalışmasında ülkemizde özel eğitim alanında var olan akademik birikimi olabildiğince kapsamlı bir biçimde yansıtmak amacıyla dokuz farklı üniversitede görev yapan özel eğitim alan akademisyeninin yazdıkları üniteler yer almaktadır.