Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Temel Bulgular: Yardımla üreme teknolojisi ile otizm spektrum bozukluğu arasındaki ilişki

Yazdır

Araştırmacılar, 1997 ve 2007 yılları arasında Kaliforniya’da doğan bir grup çocuk üzerinde yaptıkları çalışmalarda, yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) ile otizm spektrum bozukluğu (OSB) arasındaki ilişkiyi incelediler. Her bir çalışmadan elde edilen temel bulgular şunlardır:

 1. Yardımcı üreme teknolojisi otizm spektrum bozukluğu riskini artırır mı?
  • Genel olarak, YÜT kullanılarak doğan çocukların OSB tanısı alma olasılığı, YÜT kullanılmadan doğan çocuklara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazlaydı.
  • ART ile gerçekleştirilen gebeliklerde OSB riskinin artmasının, olumsuz gebelik ve doğum sonuçlarının yüksek olması ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
  • Bu bulgular, uygun olduğu durumlarda tek embriyo transferinin, YÜT kullanılarak doğan çocuklarda OSB riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.
 2. ART prosedürünün türü, yardımcı üreme teknolojisi ile otizm spektrum bozukluğu arasındaki ilişkiyi etkiler mi?
  • YÜT kullanılarak doğan çocuklar arasında tekiz olarak doğanların OSB tanısı alma olasılığı daha düşüktür.
  • ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) ile gebe kalınması durumunda OSB tanısı alma olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
  • ICSI ve OSB arasındaki ilişkinin altında yatan nedenlerin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
 3. Otizm tanı yaşı veya semptom şiddeti, hamileliği sağlamak için ART kullanılıp kullanılmamasına göre çocuklar arasında farklılık gösteriyor mu?
  • YÜT ile gebe kalan çocukların ortanca otizm tanı yaşı, YÜT kullanılmayan çocuklardan daha düşüktür.
  • ART kullanılarak doğan çocukların, aynı zamanda zihinsel engelli olma veya iletişim ve sosyal işlevsellik açısından en ciddi eksikliklere sahip olarak sınıflandırılma olasılıkları daha düşüktür.
  • Otizm tanı yaşındaki farklılıkların, sosyo-demografik farklılıklarla açıklanabileceği belirtilmektedir.

Bu çalışmaların sonuçları, yardımcı üreme teknolojisi ve otizm spektrum bozukluğu arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/features/artandasd.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir