Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Teşhis Kriterleri

Español (İspanyolca) |Yazdır

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanı kriterlerini karşılamak için DSM-5 tarafından sağlanan standartlaştırılmış kriterler şunlardır:

A. Sosyal İletişim ve Etkileşimde Kalıcı Eksiklikler (En Az Üç Alan):

 1. Sosyal İletişim Alanında Eksiklikler:
  • Anormal sosyal yaklaşımdan normal ileri geri konuşmanın başarısızlığına kadar uzanan sosyal-duygusal karşılıklılıktaki eksiklikler.
  • İlgi, duygu veya duygulanımların paylaşımında azalma.
  • Sosyal etkileşimleri başlatamama veya tepki verememe.
 2. Sözsüz İletişim Alanında Eksiklikler:
  • Sosyal etkileşimler için kullanılan sözsüz iletişim davranışlarındaki eksiklikler.
  • Göz teması ve vücut dilindeki anormallikler veya jestleri anlama ve kullanmada eksiklikler.
  • Yüz ifadelerinin ve sözsüz iletişimin tamamen yokluğu.
 3. İlişki Geliştirme ve Sürdürme Alanında Eksiklikler:
  • İlişkileri geliştirme, sürdürme ve anlama eksiklikleri.
  • Davranışları çeşitli sosyal bağlamlara uyacak şekilde ayarlama güçlükleri.
  • Yaratıcı oyunları paylaşmada veya arkadaş edinmede zorluklar.

B. Sınırlı, Tekrarlayan Davranış Kalıpları (En Az İki Tür):

 1. Motor Hareketler, Nesne Kullanımı veya Konuşma Alanında Tekrarlayan Davranışlar:
  • Basmakalıp veya tekrarlayan motor hareketler, nesnelerin kullanımı veya konuşma.
  • Örneğin, basit motor stereotipler, oyuncakların dizilmesi veya nesnelerin ters çevrilmesi, ekolali, kendine özgü ifadeler.
 2. Rutinler ve Ritüeller:
  • Aynılık konusunda ısrar etme, rutinlere esnek olmayan bağlılık veya ritüelleştirilmiş sözel veya sözel olmayan davranış kalıpları.
  • Örneğin, küçük değişikliklerde aşırı sıkıntı, geçişlerde zorluklar, katı düşünme kalıpları, selamlaşma ritüelleri, her gün aynı yolu izleme veya aynı yemeği yeme ihtiyacı.
 3. Sınırlı ve Sabit İlgi Alanları:
  • Yoğunluk veya odak açısından anormal derecede sınırlı, sabit ilgiler.
  • Örneğin, olağandışı nesnelere güçlü bağlanma veya bunlarla meşgul olma, aşırı derecede sınırlı veya ısrarcı ilgiler.
 4. Duyusal Hassasiyet:
  • Duyusal girdilere karşı hiper veya hiporeaktivite veya çevrenin duyusal yönlerine olağandışı ilgi.
  • Örneğin, acıya/sıcaklığa karşı belirgin kayıtsızlık, belirli ses veya dokulara olumsuz tepki, nesnelerin aşırı koklanması veya dokunulması, ışık veya hareketten görsel olarak büyülenme.

Ciddiyet Seviyeleri: Ciddiyet, sosyal iletişim bozukluklarına ve sınırlı, tekrarlayan davranış kalıplarına dayanmaktadır. Her iki kriter için de ciddiyet üç düzeyde tanımlanır:

 • Düzey 3: Çok önemli destek gerektirir.
 • Düzey 2: Önemli miktarda destek gerektirir.
 • Düzey 1: Destek gerektirir.

Ek Notlar:

 • Semptomlar erken gelişim döneminde mevcut olmalıdır.
 • Semptomlar sosyal, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında klinik olarak anlamlı bozulmaya neden olmalıdır.
 • Bu bozukluklar zihinsel engellilik veya genel gelişimsel gecikme ile daha iyi açıklanamaz.
 • Otistik bozukluk, Asperger bozukluğu veya başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tanısı alan kişilere otizm spektrum bozukluğu tanısı konmalıdır.
 • Sosyal iletişimde belirgin eksiklikleri olan ancak semptomları otizm spektrum bozukluğu kriterlerini karşılamayan bireyler, sosyal (pragmatik) iletişim bozukluğu açısından değerlendirilmelidir.
 • https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-dsm.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir