Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Timerosal ve Otizm Riskine İlişkin CDC Çalışması (2010)

Yazdır

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, doğum öncesi ve bebeklerde timerosal içeren aşılara ve immünoglobulinlere maruziyetin otizm spektrum bozukluğu (ASD) riskini artırmadığını ortaya koymuştur. Bu araştırma, Pediatrics dergisinin Ekim 2010 basılı baskısında yayınlanmıştır.

Bu çalışma, Aşı Güvenliği Veri Bağlantısı (VSD) Projesi’ne katılan üç sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen bir vaka kontrol çalışmasıdır. VSD, CDC’nin Bağışıklama Güvenliği Ofisi ile dokuz sağlık kuruluşu arasında bağışıklama güvenliğini izlemek ve bağışıklama sonrasında nadir ve ciddi olumsuz olaylarla ilgili bilimsel bilgideki boşlukları gidermek amacıyla kurulmuştur.

Araştırmaya toplam 1.008 çocuk katılmıştır; bunlardan 256’sında ASD bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, aşılarda veya immünoglobulin ürünlerinde bulunan timerosalden kaynaklanan etil cıvanın çocuklarda otizm riskini artırıp artırmadığını belirlemektir. Çocukların ve annelerinin etil cıva maruziyeti değerlendirilmiş ve otizm spektrum bozukluğu ile ilişkisi incelenmiştir.

Ana bulgular arasında, timerosal içeren aşıların ASD riskini artırmadığını gösteren bulgular yer almaktadır. Hamilelik sırasında veya küçük bir çocukken timerosal içeren aşılarla etil cıvaya maruz kalmanın, otizm sonuçlarıyla ilişkili olmadığı belirlenmiştir.

CDC, bu çalışmayı timerosalin çocukların almış olabileceği diğer aşılarda kullanılmasıyla ortaya çıkan endişeleri gidermek amacıyla gerçekleştirmiştir. Çalışma, aşılarda ve immünoglobulin ürünlerinde timerosalin güvenliği konusunda mevcut bilime daha kapsamlı veriler ekleyerek çocukların aşılanmasıyla ilgili endişelerin azaltılmasına yardımcı olmuştur.

Bu çalışmanın önceki çalışmalardan farkı, CDC’nin ilk kez anne verilerini toplayıp incelemesi ve otizm spektrum bozukluğunu farklı alt tipleri ile birlikte incelemesidir. Ayrıca, çalışma, hamilelik sırasında grip aşısı da dahil olmak üzere timerosal içeren aşıların otizm riskini artırmadığına dair en güçlü kanıtları sunmaktadır.

Çocuklar, belirli kriterleri karşılayarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kriterler arasında doğum tarihleri, bakım organizasyonuna kayıtlı olma durumu ve yaşadıkları mesafe yer almaktadır.

Çocuklardaki timerosal maruziyeti, aşı kayıtları ve annelerin hamilelik sırasındaki aşılanma geçmişleri kullanılarak izlenmiştir. Hamilelik sırasında maruz kalma, annenin hamilelik sırasında aldığı tüm timerosal içeren aşıların toplam miktarı olarak hesaplanmıştır.

Sonuçlar, bir uzman paneli tarafından doğrulanmış ve kamuya açık bir teknik raporla yayınlanmıştır. Ayrıca, kamu kullanımı veri seti de mevcuttur ve ilgili araştırmacılar bu verilere erişebilirler.

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/thimerosal/study-risk-autism.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir