Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Türkiye Değişim Partisi Programında ”Engelliler”

Türkiye Değişim Partisi Seçim Bildirgesinde kendi web sitesinde yok ama parti programında olanları aşağıda bulabilirsiniz.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ 

Engelli vatandaşlarımız ülkemizde vatandaş olmanın haklarından tam olarak yararlanamamaktadırlar. Ülkemiz nüfusunun %12’si engellidir. Engelli vatandaşlarımızın en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere idari yapılar kurulacaktır. 

Engelli vatandaşlarımızın eğitimi, bakımı, sağlığı, istihdamı, sosyalleşmesi idari birim tarafından ele alınacak, planlanacak ve hayata geçirilecektir. 

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama, istihdama, ülke için ekonomiye katkıları azami düzeyde sağlanacak, iş göremez durumda olan engellilere, asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacaktır. 

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda, konforlu bir hayat yaşamaları için, kurdukları derneklere devlet desteği, derneklerin organize edecekleri tatil dâhil, sosyal etkinliklere devlet ve yerel yönetim desteği sağlanacaktır. 

Engelli vatandaşlarımızın ülkemizde yerel yönetimler ve genel yönetimlerde olabildiğince istihdam edilecektir. 

Engelli vatandaşlarımızın eğitimine önem verilecek, koşullarına uygun eğitim mutlaka verilecektir. 

Engelli vatandaşlarımızın her türlü teknolojik ihtiyacı devlet tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

Eğitim Bölümünde;

Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşerî ve fiziki altyapı güçlendirilecektir. 

Sosyal Güvenlik Bölümünde;

Engelli vatandaşlarımızın ekonomiye ve sosyal yaşama aktif olarak katılabileceği önlemler alınacaktır. 

Engelli yurttaşlarımızın özlük hakları başvuruya gerek kalmadan ve hiçbir kısıtlamaya ve ön şarta tabi olmadan sağlanacaktır. 

Engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin reel gelirleri artırılacaktır 

Engelli vatandaşlarımız için özel düzenlenmiş eğitim olanakları geliştirilecektir. 

Engelsiz şehirler, kurumlar ve şirketler oluşturulması teşvik edilecektir. 

Engellilerin istihdamı için özel teşvikler ve projeler geliştirilecektir. 

Yoksullukla Mücadele Bölümünde;

Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla, din, dil, mezhep, yaş, cinsiyet, engellilik gibi sebeplerle bir kişi veya gruba toplumsal hayatta ayrımcılık yapılmasının insan hakları ihlali olduğu ve anayasal bir suç oluşturduğu yönünde farkındalık yaratılmasına yönelik eğitim programları geliştirilecektir. Bu ayrımcılığın toplumda büyük tepki yarattığı durumlarda bir tutuklama sebebi sayılması için ceza kanununda düzenleme yapılacaktır. 

Sosyal Yardımlar Bölümünde;

Hiçbir geliri olmayan hasta, yaşlı ve engelli ailelere “vatandaşlık geliri” olarak asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaktır. İş gücüne katılma özellikleri tam olan vatandaşlara iş kurumu en az 3 iş önerecektir. Üç işi de beğenmeyen işsiz geliri olmasa dahi devletin bu desteğinden yararlanamayacaktır. ”

Kaynak : https://tdp.org.tr/parti-programi/

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir