Sorting by

×
türkiye klinikleri
  1. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Mikrobiyata Autism Spectrum Disorder and Microbiota Arzu ÇALIŞKAN DEMİRÖzlem ÖZCAN

Çalışkan Demir A, Özcan Ö. Otizm spektrum bozukluğu ve mikrobiyata. Ünal S, editör. Mikrobiyata ve Psikiyatrik Hastalıklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.41-7

2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Azalmış Ses Toleransı İçin Ses Zenginleştirme Terapisi: Pilot Çalışma

Sound Enrichment Therapy for Decreased Sound Tolerance in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Pilot Study

Emre GÜRSESŞebnem GÜMÜŞCÜ TUŞSongül AKSOY

Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):91-

3. 3,4-Metilendioksi-N-Metilamfetamin Toksisitesi

Toxicity of 3.4-Methylenedioxy-N-Methamphetamine Yağmur PAKTerken BAYDAR

J Lit Pharm Sci. 2019;8(2):128-37

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

4. Diyet, Mikrobiyota ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Diet, Microbiota, and Noncommunicable Diseases Zeynep SÜMER

Sümer Z. Diyet, mikrobiyota ve bulaşıcı olmayan hastalıklar. Koçoğlu G, editör. Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.77-84.

5. Otizm Spektrum Bozukluğu veMadde Kullanım Bozukluğu

Autism Spectrum Disorder and Substance Use Disorder Akın TAHILLIOĞLUSezen KÖSE

Tahıllıoğlu A, Köse S. Otizm spektrum bozukluğu ve madde kullanım bozukluğu. Yüncü Z, editör. Ergen Bağımlılığı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.46-53.

6. Otizmde Ağız ve Bağırsak Florası Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Interactions of Oral and Intestinal Flora in Autism Gamze ARENGülsevim USTA

Aren G, Usta G. Otizmde ağız ve bağırsak florası etkileşimlerinin değerlendirilmesi. Aktören O, editör. Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.79-84.

Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği 

7. Otizm Spektrum Bozukluğunda Prognoz, Prognostik Faktörler ve Erken Tedavinin Etkisi

Prognosis, Prognostic Factors and the Effect of Early Treatment in Autism Spectrum Disorder Fevzi Tuna OCAKOĞLUSezen KÖSE

Ocakoğlu FT, Köse S. Otizm spektrum bozukluğunda prognoz, prognostik faktörler ve erken tedavinin etkisi. Erermiş HS, editör. Çocuk ve Gençlik Çağı Ruhsal Hastalıklarında İzlem ve Süreç: Prognostik Faktörler ve Erken Tedavi Yaklaşımlarının Etkisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.38-45.

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

8. Otizm Spektrum Bozukluğunda Endokrin Bozucuların Rolü

The Role of Endocrine Disruptors in Autism Spectrum Disorder Gizem AYTEKİN ŞAHİN

Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2019;4(3):348-57

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

9. Çocuk Sağlığı Açısından D Vitaminine Güncel Bakış

Current Overview of Vitamin D in Terms of Child Health Çiğdem AKTUĞLU ZEYBEK

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2018;14(4):318-27

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

10. Endokrin Bozucu Kimyasal Maddelerin Nöroendokrin Bozucu ve Nörogelişimsel Etkileri

The Neuroendocrine and Neurodevelopmental Effects of Endocrine Disrupting Chemicals Anıl YİRÜNPınar ERKEKOĞLUBelma KOÇER GÜMÜŞEL

Turkiye Klinikleri J Neur. 2018;13(1):7-19

Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

11. Otizmde Mikrobiyota

Microbiota in Autism Dicle BÜYÜKTAŞKINElvan İŞERİ

Büyüktaşkın D, İşeri E. Otizmde Mikrobiyota. Alagözlü H, editör. Bağırsak Mikrobiyatası. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.38-44.

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji – Özel Konular

12. Mikrobiyota-Barsak-Beyin Ekseni

Microbiota-Gut-Brain Axis Necla EREN TÜLEK

Eren Tülek N. Mikrobiyota-Barsak-Beyin Ekseni. Karakuş R, editör. Mikrobiyota İmmünolojisi. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.89-94.

Türkiye Klinikleri İmmünoloji Alerji – Özel Konular

13. Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları

Complementary and Alternative Medicine Practice in Children with Terminal Illness Emine ERDEMYağmur SEZER EFENuray CANER

Erdem E, Sezer Efe Y, Caner N. Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları. Cimete G, editör. Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.79-83.

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – Özel Konular

14. Çavdar Mahmuzu Zehirlenmesi (Ergot Zehirlenmesi-Ergotizm)

Rye Spur Poisoning (Ergot Poisoning-Ergotism) Cumali ÖZKANMustafa ÖZBEKFunda ÇELİK

Özkan C, Özbek M, Çelik F. Çavdar Mahmuzu Zehirlenmesi (Ergot Zehirlenmesi-Ergotizm). Kaya A, editör. İnorganik Madde ve Bitkisel Zehirlenmeler ve Tedavileri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.76-80.

15. Otizm ve Ergenlik

Autism and Adolescence Ebru TOPÇUSezen KÖSESerpil ERERMİŞ

Topçu E, Köse S, Erermiş S. Otizm ve Ergenlik. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.168-74.

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

16. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Dental Anksiyete

Dental Anxiety in Children with Autism Spectrum Disorder Elif SEPETFatma Zeynep AYTEPE

Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics. 2018;4(2):147-54

Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği – Özel Konular

17. Bebeklik Döneminde Önemli Bir Psikopatoloji: Otizm

An Important Psychopathology at Infancy Period: Autism Yasemin TAŞ TORUNElvan İŞERİ

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2018;4(1):48-55

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

18. Yeni Teknolojilerin Işığında Kromozom Anomalilerinin Tanısı

The Role of New Technologies in the Identification of Chromosomal Abnormalities Birsen KARAMAN

Karaman B. Yeni Teknolojilerin Işığında Kromozom Anomalilerinin Tanısı. Acar A, editör. Sitogenetik. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.4-8.

Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik – Özel Konular

19. Mikrobiyotaya Güncel Bir Yaklaşım: Otizm ve Mikrobiyota

A Current Approach to Microbiota: Autism and Microbiota Gül Eda KILINÇMehtap ÜNLÜ SÖĞÜT

Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2018;3(1):88-94

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

20. Beyin Barsak Aksı

Gut-Brain Axis Esin TATLIAsuman KAPLAN ALGINHatice Aslı BEDELCoşkun USTA

J Tradit Complem Med. 2018;1(2):82-7

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

21. Stereotipik Hareket Bozuklukları

Stereotypic Movement Disorders Mehbare ÖZKAN

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2017;13(2):112-20

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

22. Duyu Bütünleme Terapisi

Sensory Integration Therapy Ebru ALBAYRAK SİDARDidem Behice ÖZTOP

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2017;3(2):153-62

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

23. Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı

The Use of Mood Stabilizers in Children and Adolescents Neşe PERDAHLI FİŞ

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2017;3(1):47-55

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

24. Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotiklerin Kullanımı

The Use of Antipsychotics in Children and Adolescents Nagihan CEVHER BİNİCİDoğa SEVİNÇOKH. Burak BAYKARA

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2017;3(1):23-39

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

25. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler

Antidepressants and Anxiolytics in Child and Adolescent Psychiatry Sevay ALŞEN GÜNEYBegüm ŞAHBUDAK

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2017;3(1):8-15

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

26. Probiyotiklerin Genel Sağlık Üzerine Etkisi

The Effect of Probiotics on Health Ülkü BAŞERFunda YALÇIN

Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics. 2017;3(1):1-9

Türkiye Klinikleri Periodontoloji – Özel Konular

27. Zihinsel Yetersizlikte Tanım, Etiyoloji ve Genel Klinik Yaklaşım

Identification of the Intellectual Disability, Etiology and General Clinical Approach Ercan MIHÇI

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2016;12(4):7-10

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

28. Otizm Spektrum Bozukluğu Genetiği

Genetics of Autism Spectrum Disorder Ahmet BÜBERYetiş IŞILDAR

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2016;9(1):32-7

Türkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular

29. Hastasına Evde Bakım Veren Aile Bakım Vericilerinin Güçlendirilmesi: Sistematik Derleme

Empowerment of Family Caregivers Who Provide Patient Care at Home: A Systematic Review Dilek CİNGİLSebahat GÖZÜM

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2016;2(3):60-72

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği – Özel Konular

30. Otizm Spektrum Bozukluğuna Genetik Yaklaşım ve Genomik Uygulamalar

Genetic Approach and Genomic Applications in Autism Spectrum Disorder Erkan KOPARIRMahmut Cem TARAKÇIOĞLU

Turkiye Klinikleri J Med Genet-Special Topics. 2016;1(2):69-74

Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik – Özel Konular

31. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Kliniği, Tanı ve Ayırıcı Tanısı

Diagnosis, Clinical Features and Differential Diagnosis of Social Anxiety Disorder in Childhood and Adolescent Hatice AKSUBörte GÜRBÜZ ÖZGÜR

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2015;8(3):46-51

Türkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular

32. Yaşam Boyu Otizm Spektrum Bozukluğu: Klinik Gidiş

Lifetime Autism Spectrum Disorder: Clinical Course Pınar URANAyla AYSEV SOYKAN

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):67-74

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

33. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Psikofarmakolojik Tedaviler

Psychopharmacological Therapies in Pervasive Developmental Disorders Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):43-66

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

34. Otizm Spektrum Bozukluklarında Psikiyatrik Komorbidite

Psychiatric Comorbidity in Autism Spectrum Disorders Nahit Motavalli MUKADDESCanan TANIDIR

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):30-42

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

35. Otizm Spektrum Bozukluğunda Nörobilişsel Süreçlerin Nedensel Rolü

The Casual Connection of Neurocognitive Processes in Autism Spectrum Disorder Sezen KÖSE

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):17-29

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

36. Otizm Spektrum Bozukluğunun Etiyolojisinde Genetik ve Epigenetik Etkenlerin Rolü

The Role of Genetic and Epigenetic Factors in the Etiology of Autism Spectrum Disorder H. Burak BAYKARA

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):11-6

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

37. Otizm Spektrum Bozukluğunda Tanısal Sorunlar: DSM IV-TR’den DSM-5’e

Diagnostic Issues in Autistic Spectrum Disorder: From DSM-IV-TR to DSM-5 Ferhat YAYLACI

Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics. 2015;1(2):1-10

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular

38. Asperger Syndrome: An Anesthetic Point of View: Review

Asperger Sendromu: Anestezik Açıdan Bakış Nesil DEĞER COŞKUNFIRAT

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2014;12(3):148-53

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi

39. Otizm ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Hormonlarla İlişkisi

The Roles of Hormones in Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Didem Behice ÖZTOPHilal AYDEMİR

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2014;7(3):91-6

Türkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular

40. Personality Traits and DRD4, DAT1, 5-HT2A Gene Polymorphisms in Risky and Non Risky Sports Participation

Riskli ve Risksiz Sporlara Katılımda Kişilik Özellikleri ile DRD4, DAT1, 5-HT2A Gen Polimorfizmleri

 Fethi Sırrı ÇAMMuzaffer ÇOLAKOĞLUSerdar TOKİsmet TOKNecip KUTLUAfig BERDELİ

Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1459-64

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

41. Çocuk Hekimleri ve Otizm: Tanıda Zorluklar

Pediatricians and Autism: Difficulties in Diagnosis Gülsen ERDENMelda AKÇAKINDerya GÜMÜŞ DOĞANİlgi ÖZTÜRK ERTEM

Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2010;19(1):9-15

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

42. Entellektüel yetersizliği olan kişilerde kendine zarar verme davranışı

Entellektüel yetersizliği olan kişilerde kendine zarar verme davranışı Chris Oliver ve Caroline Richards

Current Opinion in Psychiatry

43. Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Tepkisel Bağlanma Bozukluğunun Gözden Geçirilmesi

Revision of Reactive Attachment Disorder by a Case Presentation A. Şebnem SOYSALAysima ÖZÇELİKEbru ARHANElvan İŞERİKıvılcım GÜCÜYENER

Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2009;18(3):248-52

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

44. Çocukluk Döneminde Örselenme Riskini Artıran Psikiyatrik Bozukluklar

Childhood Psychiatric Disorders Related with an Increased Risk of Child Abuse Runa İdil OR USLU

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2008;4(6):12-7

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

45. Ayna nöronları ve psikiyatrik bozukluklarda davranışsal belirtilerin anlaşılması

Ayna nöronları ve psikiyatrik bozukluklarda davranışsal belirtilerin anlaşılması Giovanni Buccino ve Mario Amore

Current Opinion in Psychiatry

46. Anneden Kopma Kaygısı: Otistik Bulgular ve Öğrenilmiş Davranış Gelişme Geriliği

SEPARATION ANXIETY: AUTISTIC FINDINGS AND ONTOGENIC BEHAVIOR DEVELOPMENTAL DELAY Sabiha KESKİN

Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2007;27(5):664-71

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

47. Otizm spektrum bozuklukları ve entellektüel yeti kaybı olan çocuklar

Otizm spektrum bozuklukları ve entellektüel yeti kaybı olan çocuklar Jane McCarthy

Current Opinion in Psychiatry

48. Kısa Bildiri: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Dönüşebilir: Vaka Örneklemeleri

BRIEF REPORT: PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDER CAN EVOLVE INTO ADHD: CASE ILLUSTRATIONS Kağan GÜRKANAyhan BİLGİÇSerhat TÜRKOĞLU

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2007;3(3):31-8

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

49. Otistik Yelpaze Bozukluklarının Tanımlanmasındaki Gelişmeler

DEVELOPMENT IN DEFINING AUTISM SPECTRUM DISORDERS Melda AKÇAKIN

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2007;3(3):14-24

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler – Özel Konular

50. Otizm spektrumunda yer alan çocuklarda sağlık bakımıyla ilgili konular

Otizm spektrumunda yer alan çocuklarda sağlık bakımıyla ilgili konular Fred R. VolkmarLisa A. Wiesner ve Alexander Westphal

Current Opinion in Psychiatry

51. Yüksek fonksiyonlu otizm ve Asperger bozukluğu olan çocuklarda yapılan psikolojik araştırmalarda güncel eğilimler

Yüksek fonksiyonlu otizm ve Asperger bozukluğu olan çocuklarda yapılan psikolojik araştırmalarda güncel eğilimler Connie Kasari ve Erin Rotheram-Fuller

Current Opinion in Psychiatry

52. Zihinsel engellilerde değerlendirme

Zihinsel engellilerde değerlendirme Caroline Mohr ve Kylie M. Gray

Current Opinion in Psychiatry

53. Otistik Bir Hastada Deksmedetomidin Sedasyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)

SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE IN AN AUTISTIC PATIENT (CASE REPORT) C. Bekir DEMİRELYusuf ÜNALÖmer KURTİPEK

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2004;2(3):157-60

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi

54. Davranışların Değiştirilmesi Gerekli mi?Davranış Analizi

DO BEHAVIORS NEED TO BE MODIFIED? APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS (A.B.A.) Sabiha PAKTUNA KESKİN

Turkiye Klinikleri J Psychiatry. 2002;3(2):59-62

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi

55. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Müzik Etkinliklerinin Sosyal ve Bilişsel Gelişim Üzerine Etkilerinin Nörofizyolojik Kurama Temellendirilerek İncelenmesi

Investigation of the Effects of Music Activities on Social and Cognitive Development in ChildrenWith Autism Spectrum Disorders By Basing Neurophysiological Theory Yeşim ZÜLKARSelin SÖYÜNMEZFatma Dilek TURAN GÜRHOPURAyşegül İŞLER DALGIÇ

J Tradit Complem Med.

doi: 10.5336/jtracom.2019-70962

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir