Sorting by

×

Kennedy Krieger Enstitüsü’nde Marina Sarris İnteraktif Otizm Ağı ian@kennedykrieger.orgYayın Tarihi: 20 Ekim 2015

Zeka, otizm söz konusu olduğunda, duyarlı ve karmaşık bir konudur. Leo Kanner, 70 yıl önce otizm olarak adlandırdığı durumu ilk kez tarif ettiğinde, incelediği bazı çocukların zihinsel olarak engelli oldukları düşünülmesine rağmen, aksi halde şüphelenildiğini belirtti. Sosyal, iletişim ve davranış problemleri onlara otizmin varlığından habersiz bir dünyaya entelektüel sakatlık görünümü verdi.

Bugün bile, otizmin kendisi bir çocuğun entelektüel yeteneğini test etmeyi zorlaştırabilir. Otizm spektrum bozukluğunun (ASD) tüm özelliklerini aynı derecede tercih eden ve floresan ışıklara tahammül edemeyen zayıf dil becerilerine sahip genç bir çocuk düşünün. Onu, IQ sınavcısı (yabancı) olan ve anlamadığı şeyleri yapmasını isteyen aydınlık bir ofise koyun. En iyisini yapacak mı, yani testi tamamlayacağını varsayarak mı?

Neredeyse 10 yıl önce, İnteraktif Otizm Ağı (IAN) ailelerden araştırma verisi toplamaya başladığında, otizmli çocukların zekası hakkında rapor verme konusunda bir sorunla karşı karşıya kaldı. IAN’daki her 10 çocuktan birine zihinsel engelli (ID) teşhisi kondu, ancak ebeveynlerinden birine göre, çoğunun zeka oranı (IQ) puanı 70 veya daha az olanlardan iki katından fazlası. 1 Çoğu IQ testinde, 100 puan (esasen, ortalama) standart kabul edilir ve 70 veya altı puan, zihinsel engelliliği gösterir.

Bu ne anlama geliyordu? IAN daha derinlere indiğinde, bazı ebeveynlerin çocuklarının zeka testlerinin doğruluğundan şüphelendiğini keşfetti. 1 Çocukları ya davranış sorunları nedeniyle testi tamamlayamamış ya da farklı durumlarda çok farklı puanlar almıştır. Bu durumlarda, hangi puan doğruydu?

Amerikalı psikiyatrlar 2013 yılında tanı kitaplarını güncellediklerinde, IQ testlerinde ve otizmde bir zorluk olduğunu kabul ettiler. El kitabı, zihinsel engelliliğin otizmde yaygın olduğunu söylese de, bir çocuğun zihinsel yeteneğini ölçmenin, otizmin kendisinin belirtileriyle karmaşık olabileceği uyarısında bulunur. El kitabı ayrıca, “Otizm spektrum bozukluğundaki IQ puanları, özellikle erken çocukluk döneminde dengesiz olabilir” diyor. 2 Başka bir deyişle, çocuğun puanı zamanla büyük ölçüde değişebilir.

ZEKA VE ZİHİNSEL ENGELLİ NEDİR?

Fransız psikolog Alfred Binet, 1900’lü yılların başlarında ilk modern IQ testini geliştirdiğinde, amacı özel eğitim yardımına ihtiyaç duyan çocukları bulmaktı. Binet hiçbir zaman IQ puanını, bir tek zekâyla ele geçirmek için çok karmaşık bir kavram olan zekanın bir zeka ölçüsü olarak tanımlamamıştı, evrimsel biyolog Stephen Jay Gould’a göre İnsanın Gizemi. 3

IQ testleri o zamandan beri değişti. Yaygın testler arasında, ilk öncünün adını taşıyan Stanford-Binet Zeka Ölçeği ve Wechsler ScaIes yer alıyor. Bu tür testler okulda başarı için genellikle önemli olan becerileri ölçer. Psikologlar genellikle bunları öğrenme güçlüğü veya gelişimsel bir rahatsızlıktan şüphelenilen kişilere verilen testler arasında içerir.

Ancak IQ testleri, bir kişinin problemleri çözme, akıl yürütme, planlama, soyut düşünme ve etrafındaki dünyadan öğrenme becerisini içeren, istihbarat olarak düşündüğümüzün yalnızca bir kısmını ölçer.

Birinin zihinsel engelli olup olmadığını belirlerken, doktorların psikiyatrik tanı kılavuzuna göre, sadece IQ’dan daha fazlasını incelemeleri gerekir. Ayrıca, uyarlanabilir işlevi, yani kişinin günlük yaşam için gerekli becerileri ne kadar iyi yerine getirdiğini de dikkate almaları gerekir. 2

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinde bir psikolog olan Amie Duncan, doktora konusunu araştıran “Uyarlanabilir davranış, bireyin kişisel bağımsızlığına sahip olma becerisini içerir” dedi.

Uyarlanabilir beceriler, bir çok şeyi yapma, kendini banyo yapma, doğru ilaç alma, sandviç hazırlama, caddeyi güvenli bir şekilde geçme, önemli bilgileri iletme ve bir otobüse binme becerisini içerir. Uyarlanabilir beceriler, bir kişinin yaşına ve kültürüne göre değişir.

Genel olarak, uyarlanabilir beceriler IQ ile çalışır. Ortalama IQ olan bir kişinin ortalama uyarlama becerisine sahip olması beklenir. Bununla birlikte, otizmde, araştırmacılar adaptif becerilerin IQ’nun arkasında, bazen çok geride kaldığını buldular.

Duncan ve diğerleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günlük yaşam becerileri ile ilgili sorunlar “özellikle bilişsel yetenekleri yüksek olanlarda özellikle belirgin” ve otizmdir. 4 Bu çalışmaya Simons Simplex Collection araştırma projesinde ASD’li 417 ergen dahil edildi. Bunların yarısı, yaşları ve IQ’ları için beklentilerin “önemli ölçüde altında” olan günlük yaşam becerilerine sahipti. Yaklaşık dördüncüsü, IQ puanları çok daha yüksek olmasına rağmen, hafif ila orta derecede zihinsel engelli insanlara benzer uyarlama becerilerine sahipti.

IQ ve adaptif beceriler arasındaki kopukluk, ASD’de bazıları için sinir bozucu olabilir. Diğer insanlar “kitap akıllıları” na sahip birinin neden kişisel hijyen, yardım istemek veya zamanında yer bulmak gibi görünüşte daha kolay becerilerle mücadele ettiğini anlamıyor olabilir.

Genellikle IQ, “düşük işleyen otizm” i “yüksek işleyen otizmden” 5 ayırmak için kullanılır, ancak bu etiketler kaba olabilir. Davranış uzmanı Dr. Peter Gerhardt, zihinsel engelli bir kişinin – ve iyi adaptif becerilerin – işe yaramadığını ya da evinden ayrılmayan ortalama bir IQ’ya sahip birinden daha yüksek bir düzeyde bir işi ve işlevi yerine getirebileceğini söylüyor. 6

YAĞMUR ADAM FENOMENİ

Otizmdeki yetenek ve sakatlık karışımı 1988’deki Rain Man filminde aşırı şekil aldı. Dustin Hoffman’ın oynadığı kurgusal Rain Man, otizmden kaynaklanan önemli zorlukların yanı sıra olağanüstü bir hafıza ve hesaplama becerisine sahiptir. Bir telefon rehberini ezberleyebilir ve anında kürdan puanlarını satabilir, ancak bir şekerleme çubuğunun ve bir arabanın da her birinin “yaklaşık 100 $” tutacağına inanır. Sinemaseverler, sınır çizgisi veya düşük IQ’lar ile birlikte insanüstü beyin becerilerine sahip görünen nadir insanlar tarafından etkilendiler.

Doktorlar uzun zamandan beri savantizm denilen bu nadir durumun farkındalar. Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, böyle bir “otistik savant”; Donny, birinin bir saniyeden daha kısa sürede doğduğu haftanın gününü hesaplayabilir. 7 Müzik otizm en azından bazı kişilerde, bir avantaj veren bir başka alandır. Bazı çalışmalara göre, otizmi olan insanların mükemmel müzikal ses perdesi – veya bir versiyonunun – genel popülasyondan daha muhtemel olduğu görülmektedir. 8-13 Bazı bilim adamları merak ediyor: Otistik beyin hakkında, önemli sakatlıkların ortasında aşırı yetenek geliştirebilecek bir şey var mı? Bu soru çalışma konusu olmaya devam ediyor.

Otizmi olan çoğu kişi, zihinsel yetersizliğin aşırı uçları ve dehalar arasında, bir dizi yetenek boyunca bir yerde uzanır. Hiç kimse otizmin neden insanları farklı şekilde etkilediğini bilmiyor, en azından henüz değil. Ancak araştırmacılar, bir grup olarak, ASD’li kişilerin IQ’larının otizm anlayışlarını olduğu gibi zaman içinde önemli ölçüde değiştiğini biliyorlar.

OTİZMDE IQ’LARIN ARTIRILMASI

1966’dan 1998’e kadar yapılan araştırmalar, 1999 tarihli bir incelemeye göre, ASD’li kişilerin sadece beşte birinin istihbaratın “normal zeka aralığında” işlediğini ortaya çıkardı. 14 Fakat yıllar sonra, 2014 yılında ABD’de yapılan bir araştırma, ASD’li çocukların neredeyse yarısının ortalama ya da ortalamanın üstünde bir zekaya, yani 85’in üzerinde bir IQ puanına sahip olduğunu buldu. Otizmi olan çocukların üçte birinden daha azının zihinsel engeli ve % 23’ünün sınır çizgisi aralığında IQ skoru 71 ile 85 arasındaydı. 15

Otizmli kişilerde IQ puanlarındaki toplu artışı ne açıklar?

Pek çok kişi, değişimin 1990’larda Asperger Sendromu gibi daha hafif otizm biçimlerine sahip insanları içerecek şekilde teşhinin genişlemesini yansıttığını söylüyor. Asperger’i olan kişilerin erken çocukluk döneminde konuşma ve bilişsel gecikmeleri yoktu. Beyin Araştırmalarıraporunda yer alan 2011 tarihli bir rapora göre, “Tarihsel verilerin şu anda ASD teşhisi alan çocuklar için geçerli olmaması söz konusu olabilir” . 16

Oyunda bir başka faktör: otizmli küçük çocuklar ve okul öncesi çocuklar için yoğun erken müdahale programlarının yayılması ve başarısı. Uzmanlar, etkili müdahalelerin çocukların dilindeki ve entelektüel gecikmelerdeki şiddetini azalttığını söylüyor. 17 Ayrıca, doktorlar daha küçük yaşlarda ASD’li çocuklara tanı koymaktadır, bu nedenle tedavi ve tedaviler genellikle daha erken başlamaktadır. 17 Nitekim, 2012’de araştırmacılar, Erken Başlangıç ​​Denver Modeli adı verilen otizm terapisi uygulanan küçük çocukların zekanın yanı sıra dilde de iyileştirmeler gösterdiğini bildirdi. 18 Diğer etkili tedaviler, Uygulamalı Davranış Analizi ilkelerini kullanan yoğun erken müdahaleleri içerir.

Araştırmacılar otizmin beyni nasıl etkilediğine dair daha iyi bir anlayış geliştirmeyi umuyor. Birçoğu, otizmi olan insanlarda olağandışı güçlü ve zayıf yönlerine baktı. Otizmi olan insanlar değişkenlik gösterse de, birçoğunun sözlü (dil) yeteneklerinden daha iyi görsel işleme yetenekleri vardır. 5Örneğin, bir kişinin görsel ve mekansal akıl yürütme becerileri, nesnelerin farklı açılardan nasıl göründüğünü ve birbirine nasıl uyduğunu hayal etmesini sağlar. Bireysel düzeyde, belirli bir çocuğun daha güçlü görsel becerilere sahip olduğunu bilmek, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu etkileyebilir. Örneğin, resim programlarına sözlü talimatlardan daha iyi yanıt verebilir. İstihbarat ölçülerini, uyarlanabilir becerileri, davranışları, dikkatleri ve sosyal-duygusal becerileri içerebilen bir nöropsikolojik değerlendirme, terapistler ve öğretmenler tarafından kullanım için potansiyel olarak güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi bir şekilde ortaya koyabilir.

Birkaç önde gelen otizm araştırmacısı, birkaç yıl önce otizmin “bilişsel fenotipini” – temelde entelektüel profili – tanımlamaya karar verdi. Görevi zorlayıcı buluyorlardı; kimsenin “ASD’li yüksek ve düşük IQ bireylerini” ayıran belirgin bir model bulamadığını belirttiler. 16İlk olarak tanımlanan çalışmaları, entelektüel profillerle ilgili daha fazla araştırma yapılması çağrısıyla sonuçlandı. Bu profiller gelecekteki müdahalelere rehberlik etmenin yanı sıra “‘otistik deneyime açılan bir pencere” sağlayabilir 16

Lütfen bu makalenin yararlılığını değerlendirin: Select ratingGive Measuring Intelligence in Autism 1/5Give Measuring Intelligence in Autism 2/5Give Measuring Intelligence in Autism 3/5Give Measuring Intelligence in Autism 4/5Give Measuring Intelligence in Autism 5/5Otizmde Ölçüm İstihbaratı Verin 1/5Otizmde Ölçüm İstihbaratı Verin 2/5Otizmde Ölçüm İstihbaratı Verin 3/5Otizmde Ölçüm İstihbaratı 4/5Otizmde Ölçüm İstihbaratı 5/5Ortalama: 4.3 ( 187 oy)Ek kaynaklar: Araştırma otizmin erken müdahaleleri hakkında ne söylüyor? Bkz. IAN’ın Otizm için Tedavileri ve Tedavileri .Dalgalarının ve Yüzlerin Tanıtımı: Otizm İçin Erken Başlangıç ​​Denver Modelinin SözüReferanslar: İnteraktif Otizm Ağı (2007, 1 Ağustos). IAN Araştırma Raporu # 2 – Temmuz 2007. Gör .Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı (5. basım). Arlington, VA: Amerikan Psikiyatrik Yayıncılık.Gould, SJ (1996) İnsanın yanlış ölçüsü. New York: WW Norton ve Şirketi.Duncan, AW & Bishop, SL (2015) Otistik spektrum bozukluğu olan ergenlerde ortalama zeka ile bilişsel yetenekler ile günlük yaşam becerileri arasındaki boşluğu anlamak. Otizm, 19 (1): 64-72. Özet .Tsatsanis, KD ve Powell, K. (2014). Otizm Spektrum Bozukluklarının Nöropsikolojik Özellikleri. FR Volkmar ve ark. (Eds.), Otizm El Kitabı ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (4. basım) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. s. 302-331.Gerhardt, PF (2014) Otizm, Yetişkinlik ve Uyarlanabilir Davranış. Simons Simplex Topluluğu @ Etkileşimli Otizm Ağı için Çevrimiçi Sunum. Görünüm .Thioux, M., Stark, DE, Klaiman, C., & Schultz, RT (2006) 700 msn’de doğduğunuz haftanın günü: Otistik bir savantta takvim hesaplaması. Deneysel Psikoloji Dergisi: İnsan Algısı ve Performansı, 32 (5), 1155-1168. Özet .Stanutz, S., Wapnick, J. ve Burack, JA (2014) Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda aralık ayrımcılığı ve melodik bellek. Otizm, 18 (2), 137-147. Özet .Eigsti, IM. & Fein, DA (2013) Daha az daha fazlası: Otizmden optimum sonuç alan çocuklarda adım ayrımcılığı ve dil gecikmeleri. Otizm Araştırması, 6 , 605-613. Özet .Jones, CRG, Happe, F., Baird, G., Simonoff, E., Marsden, AJS, Tregay, J., Phillips, RJ, Goswami, Ü., Thomson, JM & Charman, T. (2009) İşitsel ayrımcılık otizmde işitsel duyusal davranışlar. Nöropsikoloji, 47 , 2850-2858. Özet.Bonnel, A., McAdams, S., Smith, B., Berthiaume, C., Bertone, A., Ciocca, V., Burack, JA ve Mottron, L. (2010) Kişiler arasında gelişmiş saf ton perdesi ayrımcılığı otizm ama Asperger sendromu değil. Nöropsikoloji, 48 , 2465-2475. Özet .Heaton, P., Hudry, K., Ludlow, A. ve Hill, E. (2008) Konuşma zevkiyle üstün ayrımcılık ve otizm spektrum bozukluklarında sözel yetenekle ilişkisi. Bilişsel Nöropsikoloji, 25 (6), 771-782. Özet .Mayer, JL, Hannent, I., & Heaton, PF (2014) Gelişimsel yörünge ve ASD’li yetişkinlerde konuşma işleme konusundaki artan perde algısı arasındaki ilişkiyi haritalama. Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Dergisi . DOI: 10.1007 / s10803-014-2207-6. Özet .Fombonne, E. (1999) Otizmin epidemiyolojisi: Bir derleme. Psikolojik Tıp, 29 (4): 769-86. Özet .Otizm ve Gelişimsel Yetersizlik İzleme Ağı İzleme Süreci 2010 Baş Araştırmacılar. (2010). 8 Yaş Arası Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu Sıklığı – Otizm ve Gelişimsel Yetersizlik İzleme Ağı, 11 Siteler, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss6302a1.htm?s_cid= ss6302a1_wCharman, T., Jones, CRG, Turşu, A., Simonoff, E., Baird, G. ve Happe, F. (2011) Otizmin bilişsel fenotipini tanımlama. Brain Research, 1380 , 10-21. Özet .Rogers, SJ & Vismara, L. FR Volkmar ve ark.nın Otizm Spektrum Bozukluğu Riski Altındaki Bebekler ve Küçük Bebeklere Müdahale. (Eds.), Otizm El Kitabı ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (4. basım) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. sayfa 739-769.Dawson, G., Jones, EJ, Merkle, K., Venema, K., Lowy, R., Faja, S. Kamara, D., Murias, M., Greenson, J., Winter, J., Smith, M., Roger, SJ ve Webb, SJ (2012) Erken davranışsal müdahale, otizmi olan küçük çocuklarda normalleştirilmiş beyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir