Sorting by

×

Otizm Tedavileri : Büyük Deney

Nisan 2007’de Amerika’da İnteraktif-Etkileşimli Otizm Ağı (IAN) projesiyle, Amerika’da otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların ailelerinden çevrimiçi bilgi toplanmaya başlanmıştır. Ebeveynlerin şu anda kullandıkları tedavileri araştıran bu projede ailelerin hangi otizm tedavilerinin kullandığı ve tercih ettiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. En popüler tedaviler hangileridir?

Devam