Sorting by

×
13 Haziran 2024
Kaynaklar

Otizm Açısında DSM-5 ile DSM-IV-R Arasındaki Farklar

Otizmin tanımı ve tanılama kriterlerinde DSM-IV-R’ten DSM-V’e geçişte kısmen yukarıda bahsedilen bazı önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden bazıları şu şekildedir (Aksoy & Şahin, 2016; American Psychiatric Association, 2000, 2013; Hoge vd., 2014; Volk-mar & McPartland, 2014):

a. DSM-IV-R’de otizm Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şemsiyesi altında yer alan bir özel gereksinim grubu iken, DSM-5’te “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar” ifadesi terk edilerek “Otizm Spektrum Bozukluğu” terimi kullanılmaya başlanmıştır.

b. DSM-IV-R’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şemsiyesi altında beş farklı özel gereksinim grubu yer alırken (Otistik Bozukluk, Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Ço-cukluk Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk), DSM-5’te Otizm Spektrum Bozukluğu başlığı ile tek bir özel gereksinim durumu yer almaktadır.

c. DSM-IV-R’de otistik bozukluğa ait tanılama kriterleri üç ana grup (iletişim, etkileşim, sınırlı ve yineleyen ilgi) altında toplanırken, DSM-5’te iki ana grup (iletişim ve sosyal etkileşim sınırlılıkları, sınırlı ilgi ve tekrarlayan davranışlar) altında toplanmıştır.

d. DSM-IV-R’de 12 tanılayıcı kriter bulunurken DSM-5’te 7 adet kriter bulunmaktadır.

e. DSM-IV-R’de otistik bozukluktan etkilenme düzeyine ait bir ifade bulunmazken, DSM-5’te otizm spektrum bozukluğundan etkilenmenin üç düzeyi yer almaktadır:Birinci düzey, ikinci düzey ve üçüncü düzey.

f. DSM-IV-R’de otistik bozuklukların üç yaşından önce ortaya çıkması gerektiği vur-gulanırken bu ibare DSM-5’te erken çocukluk dönemi olarak değiştirilmiştir.

Kaynak : https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/tosboe2017.pdf

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir