Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Bilimsel Makaleler

Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Beslenme Yaklaşımları

Seda ÖNAL – Aslı UÇAR

” Yaygınlığı her geçen gün artmakta olan otizm spektrum bozukluğu, toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler ve sınırlı-yineleyici davranış örüntülerindeki yetersizlikle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 2000 yılında her 150 doğumda bir görülürken günümüzde 68 çocukta bir görülmektedir. Nedeninin tam olarak bilinmeyişi ve sıklığının her geçen gün artışı otizm konusunda yapılan çalışmaları arttırmıştır. Otizmli bireylerin bağırsaklarının aşırı geçirgen olması ve beslenmelerinde seçici olmaları otizm tedavisinde beslenme yaklaşımlarının yararlı olabileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır. Glutensiz-kazeinsiz diyet, ketojenik diyet, özel karbonhidrat diyeti, Feingold diyeti, Candida vücut ekoloji diyeti, elimine alerji diyeti ve yağ asidi, multivitamin, mineral, probiyotik takviyesi otizm tedavisinde kullanılan beslenme yaklaşımlarındandır. Bu derlemede, bilimsel ve kanıta dayalı güncel beslenme yaklaşımlarının otizm semptomlarıüzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

…..

Otizmli çocuklarda beslenme problemleri yaygın olup, çiğneme güçlüğü, besin seçiciliği, takıntılı yeme gibi davranışlar sıklıkla görülmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik beslenme arayışları devam etmekte olup, bu çalışmada da OSB’li bireylerde uygulanan kanıta dayalı beslenme yaklaşımlarının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

1. Otizmli Çocuk Beslenmesinde Tedavi Yaklaşımları

Otizmli çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olmasının ve

beslenmede çok seçici olmalarının sonucu olarak, pek çok vitamin ve mineral eksikliği yaşadıkları bildirilmektedir.18 Beslenme ve OSB arasındaki bağlantı, yeni bir bakış açısı sağlamış ve beslenmenin OSB etyolojisinde rol oynayabileceğini ve semptomları hafifleterek tedavide etkin rol oynayabileceğini göstermiştir. Buna yönelik beslenme desteği konusunda çeşitli tedavi yaklaşımları denenmektedir.

Uygulanan bu tedavi yaklaşımları arasında

Glutensiz-kazeinsiz Diyet (Gluten Free-Casein Free (GFCF)),

Ketojenik Diyet,

Özel Karbonhidrat Diyeti (Spesific Carbonhydrate Diet ) (SCD)),

Feingold diyeti,

Candida Vücut Ekoloji Diyeti (Candida Ecology Diet (BED)

vitamin mineral suplemanları, probiyotik, yağ asitleri takviyesi gibi yardımcı tedaviler de uygulanmaktadır.

Yazının Tamamını Okumak İçin : TIKLAYINIZ.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir